Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — kāpēc joprojām tik izplatītas? Pierādījumi no literatūras pārskata

Keywords:

Šajā literatūras pārskatā tiek pētīti cēloņi balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) nepārtrauktai izplatībai darbinieku vidū ES. Lai gan tiek veikti likumdošanas un profilakses pasākumi, ar darbu saistītu BKAS līmenis joprojām ir augsts.

Autori apzina faktorus, kas ietekmē BKAS izplatību darbaspēka vidū, tostarp darba veida izmaiņas, vecumu un dzimumu, uzvedību un pārliecību veselības jomā, psihosociālos faktorus un sociālekonomiskās atšķirības. Viņi secina, ka mums ir vajadzīgas jaunas metodes BKAS profilaksei, un sniedz ieteikumus.

Te jāmin holistiskākas metodes pieņemšana riska novērtēšanai, apvienojot fiziskos un psihosociālos riskus, kuru dēļ darbiniekiem pastāv BKAS attīstības risks.

Lejupielādēt in: en