Vācija: Sistemātiska pieeja BKAS profilaksei

Keywords:

Šajā gadījuma pētījumā ir uzsvērta Vācijas holistiskā pieeja balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) novēršanai, ko veicina ar visaptverošu tiesisko regulējumu. BKAS ir visizplatītākais darba kavējumu cēlonis Vācijā, un to profilakse ir viena no Vācijas apvienotās darba aizsardzības stratēģijas prioritātēm.

Šīs stratēģijas izstrādē un īstenošanā ir iesaistītas daudzas ieinteresētās personas — federālā valdība, federālās zemes un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestādes, kā arī tirdzniecības apvienības, drošības eksperti un arodslimību ārsti —, veicinot daudzpusēju, sadarbīgu pieeju. Ar Profilaktiskās veselības aprūpes likumu tiek nodrošināts stingrs juridiskais pamats šādai sadarbībai un atzīta nepieciešamība iekļaut veselības uzlabošanas pasākumus ne tikai darbavietās, bet arī vietās, kur cilvēki dzīvo un mācās.

Lejupielādēt in: en