Francija: TMS Pros programma un citas iniciatīvas BKAS novēršanai

Keywords:

Šajā gadījuma pētījumā parādīts, ka balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izplatība Francijā ir ļoti augsta un ka BKAS ir arodslimību galvenais cēlonis. Novērst BKAS mēģināja ar daudzām iniciatīvām, tostarp atbalsta shēmām un vadlīnijām.

Ar TMS Pros programmu uzņēmumiem tiek piedāvāts atbalsts ar darbu saistītu BKAS profilaksei un sniegts finansiāls atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Lai uzlabotu arodrisku epidemioloģisko uzraudzību Francijā, ar darbu saistītu veselības problēmu uzraudzībai tika izveidota sistēma CONSTANCES. Ar programmu tiks uzlabota izpratne par saistību starp arodriska faktoriem un veselības problēmām, kā arī nodrošināta pārliecinošu pierādījumu bāze politikas lēmumiem.

Lejupielādēt in: en