Austrija: AUVA atbalsta shēmas AUVAsicher un AUVAfit, kā arī citas iniciatīvas BKAS novēršanai

Keywords:

Šajā gadījuma pētījumā ir konstatēts, ka Austrijā darbinieku ar balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) procentuālā daļa ir lielāka nekā vidēji ES. BKAS novēršana ir valstu darba aizsardzības (OSH) stratēģiju prioritāte. AUVA, kas Austrijā ir lielākais likumīgais apdrošināšanas sniedzējs pret nelaimes gadījumiem, ir juridiskas pilnvaras sniegt maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) bez maksas ar drošību saistītas un arodmedicīnas konsultācijas.

AUVAsicher programma ir īpaši orientēta uz BKAS profilaksi. Ar MVU ir saistītas īpašas problēmas, piemēram, izpratnes un zināšanu trūkums par darba aizsardzību pašu spēkiem, kā arī par iniciatīvām, piemēram, ka AUVAsicher sniedz vērtīgu perspektīvu palīdzības saņemšanai.

AUVA sniedz uzņēmumiem atbalstu arī ar AUVAfit un BAUfit shēmām. AUVAfit programma ir īpaši orientēta uz garīgo un fizisko darba slodzi.

Lejupielādēt in: en