Kopsavilkums - Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: no pētniecības līdz praksei. Ko var iemācīties?

Keywords:
Neraugoties uz daudzām iniciatīvām, kuru mērķis ir novērst ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības (BKAS), to izplatība visā ES joprojām ir augsta. Šajā ziņojumā ir apkopoti konstatējumi, kas gūti plaša mēroga projektā, kura mērķis ir izpētīt pašreizējās situācijas cēloņus un apzināt trūkumus gan politikas līmenī, gan efektīvu pasākumu īstenošanā darbavietā.
Projektam bija trīs daļas: pētnieciskās literatūras apskats, 142 valstu politikas iniciatīvu analīze un kvalitatīvs pētījums, kura mērķis bija noteikt, kā BKAS tiek risinātas praksē. Apkopojot šo trīs virzienu konstatējumus, ziņojumā ir apzināti šķēršļi un sekmības faktori ar darbu saistītu BKAS problēmas risināšanā un sniegti vairāki ieteikumi, sākot no politikas līdz darbvietas līmenim.
Lejupielādētin: cs | da | de | el | en | fr | hu | it | ro | sl | sv |