Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba aizsardzībai: iespējas un problēmas

Keywords:

Jaunās digitālās tehnoloģijas darba aizsardzības uzraudzībai maina darba vidi. Viedas DA uzraudzības sistēmas var sistemātiskāk un kopumā labāk identificēt un izmērīt datus salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm. Papildus tam, ka tās palīdz samazināt darbinieku pakļaušanu riskiem, tās var arī mazināt negadījumu kaitīgās sekas un uzlabot to izmeklēšanu un ziņošanu par tiem.

Valstu politika var papildināt ES centienus pienācīgi informēt un apmācīt vadību un darbiniekus par jauno sistēmu iespējām, kā arī palīdzēt MVU piekļūt un ieviest digitālo darba drošības un veselības aizsardzības uzraudzību, lai palielinātu digitālo DA uzraudzības sistēmu priekšrocības un mazinātu iespējamos trūkumus, kas saistīti ar to izmantošanu.

Lejupielādēt in: en