Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba aizsardzībai: veidi, loma un mērķi

Keywords:

Digitālo rīku un tehnoloģiju attīstība un pieaugošā pieejamība ir veicinājusi digitālo DA uzraudzības sistēmu rašanos. Tās var vēl vairāk novērst darbinieku pakļaušanu riskiem, sniedzot visaptverošus un precīzus datus, kas nav pieejami, izmantojot tradicionālās darba aizsardzības uzraudzības metodes.

Šajā politikas kopsavilkumā uzsvērts, cik svarīgi ir skaidri definēt digitālās DA uzraudzības sistēmas. Turklāt kopsavilkumā aplūkotas šo sistēmu priekšrocības un iespējamās problēmas gan darba devējiem, gan darbiniekiem, uzsverot darbaspēka līdzdalības nozīmi to ieviešanā un īstenošanā.  

Lejupielādēt in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |