Norvēģijas iestāžu sadarbība noziedzības apkarošanas jomā: atbalsts darba drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanai (lieta NO2)

Keywords:

Norvēģijas starpaģentūru sadarbība noziedzības apkarošanas jomā izveidojusies valdības iniciatīvas rezultātā, lai risinātu ar darbu saistītas noziedzības un tā sauktā sociālā dempinga problēmas. Šajā gadījuma pētījumā pētīts, kā sadarbība risina darba aizsardzības (DA) noteikumu pārkāpumus (ar darbu saistīta noziedzība) un aizsargā ārvalstu darbinieku DA (sociālais dempings).

Četru iesaistīto aģentūru sadarbība rada problēmas, piemēram, informācijas apmaiņa un kopīgas IT sistēmas nepieciešamību. Tomēr tā ir sekmīgi stiprinājusi cīņu pret noziedzību, kas saistīta ar darbu.

Lejupielādēt in: en