Norvēģijas pieeja darba aizsardzības noteikumu ievērošanas atbalstam: darba inspekcijas un profilakses dienestu loma

Keywords:

Šajā ziņojumā sniegti pētījuma rezultāti par darba inspekcijas un profilakses dienestu lomu Norvēģijā, atbalstot darba aizsardzības (DA) noteikumu ievērošanu. Tajā ir izklāstīta Norvēģijas pašreizējā darba aizsardzības stratēģija un sešu konkrētu gadījumu izpētes rezultāti.

Pēdējos gados, tostarp pandēmijas laikā, Iestādē ir notikušas būtiskas pārmaiņas, kas ir uzlabojušas DA prasību ievērošanas veicināšanu un izpildi. Ziņojumā arī aplūkota iespēja dažādas darbības, kuru mērķis ir uzlabot DA Norvēģijā, piemērot citām valstīm.

Lejupielādēt in: en