Norvēģijas Darba inspekcijas izsaukuma pakalpojums: atbalsts darba aizsardzības prasību ievērošanai (lieta NO4)

Keywords:

Darba inspekcija nodrošina zvanu pakalpojumu, lai palīdzētu izskaidrot jautājumus, kas saistīti ar tiesībām un pienākumiem Norvēģijas darba vietās. Tā sniedz attiecīgajiem dalībniekiem zināšanas un rīkus, kas tiem nepieciešami, lai ievērotu attiecīgos noteikumus.

Kā liecina šis gadījuma pētījums, vadlīniju un konsultāciju pakalpojums efektīvi palīdz darba devējiem, darba ņēmējiem, drošības pārstāvjiem un citiem saņemt vajadzīgo informāciju. Tas attiecas arī uz ārvalstu darba devējiem un darba ņēmējiem, jo informācija tiek sniegta piecās papildu valodās un to sniedz komanda ar dažādu profesionālo pieredzi.

Lejupielādēt in: en