Darbaspēka novecošana: ietekme uz darba aizsardzību — Pētījuma pārskats.

Keywords:

Pārskatā ir parādīts konteksts, kurā tas sagatavots: darbaspēka novecošanās Eiropā. Tajā ir aplūkoti trīs galvenie jautājumi: 1) "Kādas izmaiņas notiek, cilvēkam novecojot?" 2) "Kā šīs izmaiņas ietekmē darba mūžu?" un 3) "Kādi darba aizsardzības pasākumi varētu veicināt ilgtspējīgu darbu visa darba mūža garumā?". Ir norādītas pašreizējo zināšanu nepilnības un sniegts ieskats par vispārējiem secinājumiem un iespējamo ietekmi uz politiku, uzsverot, ka svarīgi ir preventīvi pasākumi visiem darbiniekiem un ka riska novēršanas stratēģijās jāņem vērā darbinieku individuālā darbspēja un jāparedz konkrēti pasākumi, kā arī efektīvas darba aizsardzības sistēmas.

Lejupielādēt in: en