Darbaspēka novecošana: ietekme uz darba aizsardzību – izpētes pārskats – kopsavilkums

Keywords:

Šajā publikācijā ir sniegts ziņojuma "Izpētes pārskats par darba aizsardzības jautājumiem un darbaspēka novecošanu" kopsavilkums un aprakstīts konteksts, kurā tika veikts pārskats: darbaspēka novecošana Eiropā. Tajā sīkāk aprakstīti svarīgākie konstatējumi saistībā ar trim galvenajiem pārskatā aplūkotajiem jautājumiem: (1) "Kādas izmaiņas notiek, cilvēkam novecojot?", (2) "Kā šīs izmaiņas ietekmē darba mūžu?" un (3) "Kādi darba aizsardzības pasākumi varētu veicināt ilgtspējīgu darbu visa darba mūža garumā?". Ir norādītas pašreizējo zināšanu nepilnības un sniegts kopsavilkums par vispārējiem secinājumiem un iespējamo ietekmi uz politiku, uzsverot, ka riska novēršanas stratēģijās jāņem vērā darbinieku individuālā darbspēja un jāparedz konkrēti pasākumi.

Lejupielādēt in: en