Darbaspēka novecošana: ietekme uz darba aizsardzību – izpētes pārskats – informācijas lapa

Pamatojoties uz pārskatu, šajā informācijas lapā ir sniegti galvenie secinājumi par ilgtspējīgu darbu, aplūkojot darba aizsardzības jautājumus darbaspēka novecošanas kontekstā. Tajā ir aprakstītas ar vecumu saistītās vispārējās izmaiņas, uzsverot šo izmaiņu individuālās atšķirības. Ir aplūkota ar vecumu saistīto izmaiņu ietekme uz darba aizsardzību un ilgtspējīgu darbu, norādot, ka riska novērtējuma pamatā jābūt nevis darbinieka vecumam, bet fiziskajām spējām. Ir aprakstīti veiksmīgi riska novēršanas pasākumi un pasākumi ilgtspējīga darba veicināšanai visā dzīves gājumā, uzsverot integrētu darba aizsardzības sistēmu nozīmi. Nobeigumā ir norādīts uz nepilnībām izpētē, uzsverot jomas, kurām jāpievēršas turpmākos pētījumos.

Lejupielādēt in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |