You are here

Veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkurss

14. Veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkurss darba drošības jomā ir 2018.–2019. gada kampaņas Veselīgās darba vietās turi grožos bīstamās vielas sastāvdaļa, un šajā konkursā tiek atzinīgi novērtētas tās organizācijas, kuras aktīvi pārvalda riskus, ko darba vietā izraisa bīstamās vielas.

EU-OSHA sadarbībā ar ES dalībvalstīm organizē veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkursu, lai atzinīgi novērtētu izcilu un inovatīvu ieguldījumu drošu un veselīgu darba vietu izveidē. Šis balvu konkurss arī ir platforma labas prakses apmaiņai un veicināšanai visā Eiropā.

Jo īpaši 2018. un 2019. gada konkursā pieteiktajiem piemēriem būtu jāapliecina holistiska pieeja darba aizsardzības jautājumu pārvaldībai un tādi reāli uzlabojumi bīstamu vielu izmantošanā un apritē, kas nodrošina drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Neatkarīga trīspusēja žūrija arī meklē pasākumus, kas ir vienlaikus gan ilgtspējīgi, gan ieviešami citviet.

Kā pieteikties?

EU-OSHA gaida pieteikumus no visām ieinteresētajām organizācijām un personām Eiropā, kā arī no starpniekiem, piemēram, sociālajiem partneriem, darba aizsardzības jomas ekspertiem un speciālistiem un konsultantiem darba aizsardzības jautājumos darbavietas līmenī.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo konkursu un pieteikšanās termiņiem, lūdzu, skatiet Labas prakses balvu konkursa reklāmlapu.

Lejupielādējiet pieteikuma veidlapu.

Visus pieteikumus vispirms izvērtē valsts līmenī, izmantojot trīspusēju tīklu. Atlasītos valsts līmeņa uzvarētājus pēc tam nominē dalībai Eiropas konkursā.

Ja rodas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savas valsts EU-OSHA kontaktpunktu.

Skatiet 2016.–2017. gada kampaņas apbalvotos un atzinīgi novērtētos piemērus.