OSH Pulse – darba drošība pēcpandēmijas darbavietās

EU-OSHA pasūtītā “Eirobarometra zibensaptauja OSH Pulse” sniedz vērtīgu ieskatu par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darbinieku veselību un labbūtību un ar to saistītajiem pasākumiem darbavietā, arī apvienojumā ar digitālo tehnoloģiju pieaugošo izmantošanu darbavietā.

Pa tālruni 2022. gada pavasarī tika intervēta reprezentatīva grupa, kurā bija vairāk nekā 27 000 nodarbināto darbinieku visās ES dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā.

Aptaujā galvenā uzmanība bija pievērsta garīgās un fiziskās veselības stresa faktoriem, ar kuriem saskaras darbinieki, un darba drošības pasākumiem, kas tiek īstenoti viņu darbavietā. Konkrētāk, aptauja attiecas uz šādām jomām:

  • Psihosociālā riska faktori, stress un garīgā veselība
  • Ietekme uz veselību
  • Darba aizsardzības profilaktiskie pasākumi, kas vērsti uz garīgo veselību
  • Viedokļi un pieredze saistībā ar darba aizsardzību darbavietā
  • Digitalizācija un digitālo tehnoloģiju izmantošana

Konstatējumi ir izklāstīti pārskata ziņojumā un kopsavilkumā, savukārt 29 valstu faktu lapas sniedz ieskatu valstu rezultātos un infografikā ir sniegts īss pārskats par galvenajiem konstatējumiem.

Aptaujas rezultāti atbalsta EU-OSHA darbības tādās jomās kā Darba digitalizācija, Psihosociālie riski un stress darbā un Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas uzlabošana. Konkrētu tematu padziļināta analīze dos papildu interesantus konstatējumus.