Misija un vīzija

EU-OSHA paziņojumi par tās misiju un vīziju izskaidro tās lomu dibināšanas regulā piešķirto pilnvaru ietvaros. Paziņojums par misiju nosaka, ko Aģentūra dara. Paziņojums par vīziju paskaidro, ko Aģentūra plāno sasniegt.

Šos paziņojumus Valde ir apstiprinājusi korporatīvās stratēģijas ietvaros. Tie pauž to, kā Valde vēlas, lai Aģentūra īstenotu tās uzdevumus.

Mūsu misija

Mēs izstrādājam, ievācam un sniedzam uzticamu un būtisku informāciju, analīzi un rīkus, lai padziļinātu zināšanas, paaugstinātu informētību un apmainītos ar darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) informāciju un labu praksi, kas kalpos to vajadzībām, kuri nodarbojas ar DDVA.

Mūsu vīzija

Būt par atzītu līderi, kas popularizē veselīgas un drošas darbavietas Eiropā, pamatojoties uz trīspusīgumu, iesaistīšanos un DDVA risku novēršanas kultūras attīstību, lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu, ražīgu un kompleksu ekonomiku.

EU-OSHA ir Eiropas Savienības informācijas par darba drošību un veselības aizsardzību aģentūra. Mūsu darbs sniedz ieguldījumu Eiropas Komisijas Stratēģiskajā ietvardokumentā par darba aizsardzību (DDVA) 2014.2020. gadam un citās būtiskās ES stratēģijās un programmās, tādās kā "Eiropa 2020”.

Uzziniet vairāk mūsu korporatīvās stratēģijas un darba programmās un mūsu dibināšanas regulā.

Share this on: