Eiropas Savienības Padomes prezidentūra

ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem – katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā – nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējiestādēm. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.

Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis ("prezidentūras trio"). Prezidentūra nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā tiecas sasniegt, un kopā ar pārējiem Prezidentūras trio locekļiem nosaka ilgāka termiņa mērķus, ko reāli sešos mēnešos vien nevarētu sasniegt.

Lai uzzinātu vairāk par pašreizējo prezidentvalsti, apmeklējiet ES Padomes tīmekļa vietni.