You are here

ES Igaunijas prezidentūra


EE-logo-2017ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem — katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā — nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējstruktūrām. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.

Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis ("prezidentūras trio"). Prezidentvalsts nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā vēlas sasniegt, un kopā ar pārējām prezidentūras trio dalībvalstīm izvirza ilgāka termiņa mērķus, ko sešos mēnešos vien nebūtu iespējams sasniegt.

Jaunais prezidentūras trio savu termiņu sāk 2017. gada 1. jūlijā. Igaunija ir ES Padomes prezidentvalsts pirmajā termiņā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim. Pēc tās termiņu sāk Bulgārija un tad Austrija. Šīs valstis strādās kopā, lai īstenotu savu 18 mēnešu kopīgo programmu.

Igaunijas prezidentūras prioritātes cita starpā ir:

  • uzlabot Eiropas atvērto un inovatīvo ekonomiku, pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi, kas atbalsta uz zināšanām balstītu izaugsmi un konkurētspēju;
  • vairot drošību Eiropā;
  • vairot Eiropas digitalizāciju un veicināt datu brīvu plūsmu;
  • nodrošināt, ka Eiropa ir iekļaujoša un ilgtspējīga;
  • risināt problēmas, ko rada pastāvīgi mainīgais darba raksturs — pievērsties darbinieku tiesībām, prasmju pilnveidei un nodarbinātības iespējām visiem.

Apmeklējiet Igaunijas prezidentūras tīmekļa vietni

Video "Kas ir Padomes prezidentūra un kā tā darbojas?"