You are here

ES Bulgārijas prezidentūra


BG-logo-2017ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem — katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā — nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējstruktūrām. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.

Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis ("prezidentūras trio"). Prezidentvalsts nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā vēlas sasniegt, un kopā ar pārējām prezidentūras trio dalībvalstīm izvirza ilgāka termiņa mērķus, ko sešos mēnešos vien nebūtu iespējams sasniegt.

Bulgārija pārņēma ES Padomes prezidentūru 2018. gada 1. janvārī. Pašreizējās trīs prezidentūras (Igaunija, Bulgārija un Austrija) turpinās īstenot savu kopējo 18 mēnešu programmu.

Bulgārijas prezidentūrai ir šādas prioritātes:

  • vienprātība, uzlabojot ES pilsoņu drošību un efektīvi pārvaldot migrāciju;
  • konkurētspēja, izvirzot vienotā tirgus stiprināšanu par prioritāti;
  • kohēzija, ieguldot līdzekļus ekonomikas izaugsmē un darbvietu izveidē, lai nodrošinātu vienotību un solidaritāti.

Apmeklējiet Bulgārijas prezidentūras tīmekļa vietni

Video “Kas ir Padomes prezidentūra, un kā tā darbojas?”