Valdes biroja sastāvs

EU-OSHA Biroja locekļi un interešu deklarācijas. Birojs strādā kā vadības grupa un pārrauga aģentūras darbības sekmes. Tas tiekas četras reizes gadā. Tā sastāvā ir astoņi valdes locekļi.

Pēdējo Biroja sanāksmju darba kārtība un protokoli

2018

2017

2016

2015

Dalībnieks

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Priekšsēdētāja vietnieks
Ms Gertrud BREINDL (Valdības pārstāvis), Priekšsēdētāja vietnieks
Mr Renārs LŪSIS (Valdības pārstāvis), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Darba devēju pārstāvis), Priekšsēdētājs
Ms Jessie FERNANDES (Darba devēju pārstāvis, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Darba ņēmēju pārstāvis), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Darba ņēmēju pārstāvis), Priekšsēdētāja vietnieks
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Valdības pārstāvis)
Mr Kris DE MEESTER (Darba devēju pārstāvis)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Darba ņēmēju pārstāvis)

Aizstājējs

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Valdības pārstāvis)
Mr Rob TRIEMSTRA (Valdības pārstāvis)
Mr Yogindra SAMANT (Valdības pārstāvis)
Mr Eckhard METZE (Darba devēju pārstāvis)
Mr Francois ENGELS (Darba devēju pārstāvis)
Mr Georgi STOEV (Darba devēju pārstāvis)
Ms Nina Hedegaard NIELSEN (Darba ņēmēju pārstāvis)
Ms Sonja KÖNIG (Darba ņēmēju pārstāvis)
Mr Viktor KEMPA (Darba ņēmēju pārstāvis)