Valdes biroja sastāvs

EU-OSHA Biroja locekļi un interešu deklarācijas. Birojs strādā kā vadības grupa un pārrauga aģentūras darbības sekmes. Tas tiekas četras reizes gadā. Tā sastāvā ir astoņi valdes locekļi.

Pēdējo Biroja sanāksmju darba kārtība un protokoli

2018

2017

2016

2015

Dalībnieks

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Priekšsēdētāja vietnieks
Ms Boel CALLERMO (Valdības pārstāvis), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Valdības pārstāvis), Priekšsēdētāja vietnieks
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Darba devēju pārstāvis), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Darba devēju pārstāvis), Priekšsēdētāja vietnieks
Mr Ignacio DORESTE (Darba ņēmēju pārstāvis), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Darba ņēmēju pārstāvis), Priekšsēdētājs
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Valdības pārstāvis)
Mr Kris DE MEESTER (Darba devēju pārstāvis)
Mr Károly GYÖRGY (Darba ņēmēju pārstāvis)

Aizstājējs

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Valdības pārstāvis)
Mr Yogindra SAMANT (Valdības pārstāvis)
Mr Eckhard METZE (Darba devēju pārstāvis)
Mr Francois ENGELS (Darba devēju pārstāvis)
Mr Georgi STOEV (Darba devēju pārstāvis)
Mr Anthony CASARU (Darba ņēmēju pārstāvis)