Valdes biroja sastāvs

EU-OSHA Biroja locekļi un interešu deklarācijas. Birojs strādā kā vadības grupa un pārrauga aģentūras darbības sekmes. Tas tiekas četras reizes gadā. Tā sastāvā ir astoņi valdes locekļi.

Pēdējo Biroja sanāksmju darba kārtība un protokoli

2018

2017

2016

2015

Chairperson, Bureau

Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Darba ņēmēju pārstāvis)

Dalībnieks

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Priekšsēdētāja vietnieks
Ms Boel CALLERMO (Valdības pārstāvis), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Valdības pārstāvis), Priekšsēdētāja vietnieks
Ms Christa SCHWENG (Darba devēju pārstāvis), Priekšsēdētāja vietnieks
Ms Jessie FERNANDES (Darba devēju pārstāvis, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Darba ņēmēju pārstāvis), Coordinator, Bureau
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Aizstājējs

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Valdības pārstāvis)
Mr Rob TRIEMSTRA (Valdības pārstāvis)
Mr Yogindra SAMANT (Valdības pārstāvis)
Mr Eckhard METZE (Darba devēju pārstāvis)
Mr Francois ENGELS (Darba devēju pārstāvis)
Mr Georgi STOEV (Darba devēju pārstāvis)
Mr Anthony CASARU (Darba ņēmēju pārstāvis)