Alustatyö: Faktoja ja numerotietoa

Tässä infografiikassa esitetään tärkeimmät työtä välittäviin digitaalisiin alustoihin liittyvät faktat ja luvut osana Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanjaa.

Siinä tuodaan esiin digitaalisen alustatyön yleisyys EU:n taloudessa, työterveys- ja työturvallisuusriskit ja -haasteet sekä mahdollisuudet, jotka liittyvät sen leviämiseen kaikilla talouden aloilla. Siinä esitetään myös esimerkkejä toimintapoliittisista ja riskinehkäisyaloitteista, joilla varmistetaan alustatyöntekijöiden turvallisuus ja terveys.

Openin: en
Lataain: en