Naised ja tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade – teabeleht

Keywords:

Uuringu põhjal esitatakse käesolevas teabelehes peamised järeldused naiste, tööohutuse ja töötervishoiu ning jätkusuutliku töö kohta tööjõu vananemise kontekstis.

Selles rõhutatakse nii bioloogilisi kui ka sotsiaalseid vanusega seotud erinevusi meeste ja naiste vahel ning kuidas neid tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast hallata. Pooldatakse meestele ja naistele jätkusuutliku töö tagamiseks tervet eluaega arvestavat lähenemisviisi. Samuti rõhutatakse seda, kui tähtis on võtta riskihindamises arvesse vanust ja sugu, et tegeleda võrdõiguslikkusega töökohal ning suurendada tööohutuse ja töötervishoiu strateegiate mitmekesisusest saadavat kasu.  

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | lt | lv | pl | sk | sl | sv |