Naised ja tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade

Keywords:

Aruandes vaadeldakse soo ja vanuse vastasmõju tööohutuse ja töötervishoiu kontekstis. Selles rõhutatakse vajadust võtta arvesse vanusest tingitud muutusi, mis on seotud sooliste (bioloogiliste) erinevustega – nt menopaus, mille kohta puuduvad teadusuuringud – ja sotsiaalsete sooliste erinevustega, sh vertikaalne segregatsioon (hierarhilised erinevused) ja horisontaalne segregatsioon (domineerimine eri sektorites), mis põhjustavad naistele teistsuguseid riske kui meestele. Et sellised erinevused püsivad kogu tööelu vältel, tehakse järeldus, et kõiki vanuserühmi hõlmava lähenemisviisi raames tehtavas riskihindamises tuleb arvesse võtta nii sugu kui ka vananemist.

Laadi alla in: en