Naised ja tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade – kommenteeritud kokkuvõte

Keywords:

Dokumendis tehakse kokkuvõte järeldustest soo ja vanuse vastasmõju kohta tööohutuse ja töötervishoiu kontekstis. Selles rõhutatakse vajadust võtta arvesse vanusest tingitud muutusi, mis on seotud bioloogilis-sooliste erinevustega – nt menopaus, mille kohta puuduvad teadusuuringud – ja sotsiaalsete sooliste erinevustega – sh vertikaalne segregatsioon (hierarhilised erinevused) ja horisontaalne segregatsioon (domineerimine eri sektorites), mis põhjustavad naistele teistsuguseid riske kui meestele. Kuna sellised erinevused püsivad kogu tööelu vältel, tehakse järeldus, et kõiki vanuserühmi hõlmava lähenemisviisi raames tehtavas riskihindamises tuleb arvesse võtta nii sugu kui ka vananemist.

Laadi alla in: en