Teabeleht nr 100 – legionelloosi Euroopa poliitika ja hea tava näited

Keywords:

Legionelloosi tajutakse tavaliselt pigem rahvatervise kui töötervishoiu probleemina, isegi hoolimata sellest, et sageli tabab see töötajaid haiguspuhangu suure riskiga paikades (sealhulgas niiskusmasinaga ruumid, hambaravikliinikud, avamere nafta- ja gaasirajatised, autopesulad, tervishoiuasutused, spaad ja hotellid). Teabelehes tehakse kokkuvõte legionelloosiga kokkupuutumise mõjudest töötervishoiule. Selles lähtutakse legionelloosi Euroopa poliitika ülevaatest ja legionelloosi riskide ohjamise juhtumiuuringutest.

Laadi allain: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |