Να κινείστε στον χώρο εργασίας

Get moving at work

Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας στην εργασία μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την καθιστική εργασία, όπως των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) και της καρδιοπάθειας, και να βελτιώσει τις επιδόσεις.

Το ενημερωτικό αυτό γράφημα περιέχει απλές συμβουλές για εργοδότες και εργαζομένους, όπως τα συχνά διαλείμματα, το βάδισμα κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, τα διαλείμματα για διατάσεις κατά τις συνεδριάσεις και η «δυναμική καθιστική στάση».

Openin: en
Μεταφόρτωσηin: en