Επενδύοντας σε πολιτικές που αποδίδουν για τη νεολαία

Image

Οι φωνές των νέων πρέπει να εισακούονται. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει η νεολαία προτεραιότητα. Με σημείο αφετηρίας το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 –ορόσημο για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος που θα είναι πιο πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς και ψηφιακό– η σημασία της νεολαίας κορυφώνεται την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (12 Αυγούστου).

Προσθέτοντας τη δική του οπτική στα ζητήματα για τη νεολαία, ο EU-OSHA ακολουθεί μια διά βίου προσέγγιση για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων στα παιδιά και τους νέους, που αποτελούν τη μελλοντική γενιά εργαζομένων. Αυτό και άλλα ζητήματα θα απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Συμβουλευτείτε τον τομέα προτεραιότητας Μελλοντικές Γενιές της εκστρατείας «Μειώστε την καταπόνηση»

Ενημερωθείτε περαιτέρω για την εκδήλωση «Youth first» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο