Μελέτη προβλέψεων για την κυκλική οικονομία και τις επιπτώσεις της στην ΕΑΥ: Βελτίωση των προοπτικών της ΕΑΥ για τους ευάλωτους εργαζομένους

Keywords:

Οι πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές είναι εφικτές χάρη στις σχετικές αλλαγές πολιτικής και πρωτοβουλίες της ΕΕ. Οι δράσεις στον εν λόγω τομέα υπόσχονται θετικές εξελίξεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή καθώς και τις θέσεις εργασίας και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Με βάση τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης προβλέψεων του EU-OSHA σχετικά με τις επιπτώσεις της κυκλικής οικονομίας στην ΕΑΥ, η παρούσα σύνοψη πολιτικής επικεντρώνεται στους ευάλωτους εργαζομένους. Καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις στην ΕΑΥ για τη συγκεκριμένη ομάδα και προσφέρει μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις μελλοντικές προοπτικές.

Μεταφόρτωση in: en