Μελέτη προβλέψεων σχετικά με την κυκλική οικονομία και τις συνέπειές της για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: Στάδιο 2 – Μικρο-σενάρια

Keywords:

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία (ΚΟ) απαιτεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέους τρόπους εργασίας που μπορεί να οδηγήσουν σε νέους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου της παρούσας μελέτης προβλέψεων σχετικά με την ΚΟ.  Περιλαμβάνει διαλόγους με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τέσσερα εργαστήρια το 2022.

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τις μελλοντικές δυνατότητες και προσδιόρισαν συγκεκριμένες επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Με βάση τις εν λόγω συζητήσεις, η έκθεση παρουσιάζει τις βασικές δράσεις που απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της ΕΑΥ κατά τη μετάβαση σε μια ευρωπαϊκή ΚΟ.

Μεταφόρτωση in: en