Κύρια σημεία

Back to highlights

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας — Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για την προστασία της ευημερίας των εργαζομένων

Στις 10 Οκτωβρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και το φετινό θέμα είναι Ψυχική υγεία για όλους. Περισσότερες επενδύσεις - Καλύτερη πρόσβαση. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, στόχος είναι να προβληθούν τα ζητήματα ψυχικής υγείας παγκοσμίως και να καταδειχθεί η ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων, ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 αλλά και στη συνέχεια.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει αλλάξει τον κόσμο της εργασίας, όπου οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος είναι από τα επιτακτικότερα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Η πανδημία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία καθώς και στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και στις εθνικές οικονομίες.

Θα υπερνικήσουμε την πρόκληση αυτή μόνο αν συνεργαστούμε για την προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας σε όλους τους χώρους εργασίας της ΕΕ, όχι μόνο για να προστατεύσουμε την ψυχική (και σωματική) υγεία και ευημερία των εργαζομένων, αλλά και διότι αυτό αποτελεί την επιχειρηματικά ορθή επιλογή.

Διαβάστε τα άρθρα στον ιστότοπο OSHwiki σχετικά με την ψυχική υγεία στην εργασία και COVID-19: οδηγός για τους χώρους εργασίας.

Εφαρμόστε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ: COVID-19: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — προσαρμογή των χώρων εργασίας και προστασία των εργαζομένων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το άγχος στην εργασία

Ακολουθήστε το hashtag #WorldMentalHealthDay στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Share this on: