Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση εργασιών με παράλληλη προστασία των εργαζομένων: οκτώ περιπτωσιολογικές μελέτες παρέχουν νέα στοιχεία

Image

© Barriography - stock.adobe.com

Ο EU-OSHA μόλις δημοσίευσε οκτώ περιπτωσιολογικές μελέτες για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς η αυτοματοποίηση εργασιών μέσω συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για τη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων.

Οι δημοσιεύσεις εξετάζουν τον αντίκτυπο των συστημάτων αυτών στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και προσδιορίζουν τις κινητήριες δυνάμεις, τα εμπόδια και τους παράγοντες επιτυχίας για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής με παράλληλη προστασία των εργαζομένων.

Οι περιπτώσεις καλύπτουν διαφορετικά πλαίσια, όπως την ανύψωση, την επιθεώρηση προϊόντων, τη διάνοιξη τάφρων, την οπτική αναγνώριση, την επιθεώρηση υποδομών φυσικού αερίου και πετρελαίου, την επαλήθευση πληροφοριών (fact-checking), τα μέτρα ελέγχου ποιότητας υλικού ΤΝ, και την επιθεώρηση εργοταξίων φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φυσικού αερίου.

Σύντομα θα δημοσιεύσουμε μια συγκριτική έκθεση περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τα συστήματα που βασίζονται στην ΤΝ και την προηγμένη ρομποτική για την αυτοματοποίηση εργασιών.

Ανακαλύψτε όλες τις δημοσιεύσεις για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.

Κάντε κλικ εδώ για να ανακαλύψετε την εκστρατεία Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή.