Κύρια σημεία
04/10/2019

Δηλώστε συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 2019

Ο EU-OSHA και οι εταίροι του ένωσαν, για μία ακόμη φορά, τις δυνάμεις τους προκειμένου να διοργανώσουν εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να στηρίζει το θέμα της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας».

Βοηθήστε στη δημιουργία υγιέστερων και ασφαλέστερων χώρων εργασίας στην Ευρώπη προβάλλοντας τους πόρους της εκστρατείας, συμμετέχοντας σε εκδήλωση που διοργανώνεται κοντά σας ή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο μας

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της εβδομάδας στην ειδική σελίδα στο Facebook