Κύρια σημεία
27/07/2020

Αντιμετώπιση της πανδημίας: Σχέδιο δράσης του EU-OSHA για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας

© EU-OSHA

Με το σύνθημα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Αντιμετώπιση της πανδημίας» ο EU-OSHA έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας που συνδέονται με την τρέχουσα πανδημία, προσφέροντας μια σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες για τους χώρους εργασίας σε σχέση με τον COVID-19.

Στις πηγές περιλαμβάνονται: Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και τα προληπτικά μέτρα για την ασφαλή και υγιεινή επιστροφή στους χώρους εργασίας· πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες· ενημερωτικά βίντεο και διάφοροι σύνδεσμοι με παραδείγματα καλών πρακτικών από την ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς.

Αυτό το πρόγραμμα δράσης συνδέεται στενά με την εκστρατεία του Οργανισμού για τις μυοσκελετικές διαταραχές, με τίτλο Μειώστε την καταπόνηση, η οποία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ο δικτυακός τόπος για την προετοιμασία της εκστρατείας προσφέρει ήδη πρακτικούς οδηγούς, εργαλεία και οπτικές πηγές σχετικά με μέτρα υγιεινής για την τηλεργασία από το σπίτι.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και διαδώστε τα νέα. Βοηθήστε μας να καταπολεμήσουμε την πανδημία!

Δείτε όλες τις πηγές πληροφόρησης σχετικά με τους χώρους εργασίας και τον COVID-19 στην ενότητά μας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Αντιμετώπιση της πανδημίας

Ακολουθήστε τα χάσταγκ #EUhealthyworkplaces και #StopthePandemic