Κύρια σημεία
07/08/2019

Οι κίνδυνοι ΕΑΥ και πώς να τους προλάβετε: 25 χρόνια δράσης στον τομέα της ευαισθητοποίησης

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η πρόληψή των κινδύνων αυτών αποτελεί το επίκεντρο της αποστολής του EU-OSHA. Τα τελευταία 25 χρόνια ο Οργανισμός και οι εταίροι του έχουν προσεγγίσει τα κοινά-στόχους μέσω της διοργάνωσης των εκστρατειών για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», της Ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και πολλών άλλων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

H συμμετοχή των κοινών-στόχων αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία των συγκεκριμένων προσπαθειών ευαισθητοποίησης καθώς και για την προώθηση ασφαλών και υγιεινών πρακτικών στους χώρους εργασίας της Ευρώπης. Αυτή ακριβώς είναι και η αποστολή του Napo — του διασκεδαστικού υποστηρικτή της ΕΑΥ — ο οποίος μέσα από μια σειρά βουβών ταινιών μεταδίδει σοβαρά μηνύματα με χιουμοριστικό τρόπο.

Διαβάστε το νέο μας άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης του EU-OSHA

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την τρέχουσα εκστρατεία μας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Napo και την κοινοπραξία των οργανισμών ΕΑΥ που βρίσκονται πίσω από τις ταινίες