Κύρια σημεία
10/09/2020

Επαγγελματικοί εξωσκελετοί —πώς μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών;

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Οι επαγγελματικοί εξωσκελετοί είναι φορετές βοηθητικές συσκευές που μπορούν να περιορίσουν τη μυϊκή καταπόνηση κατά την εργασία. Μπορούν να προσφέρουν λύση στις περιπτώσεις όπου άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ή μέτρα εργονομικής σχεδίασης δεν επαρκούν. Ωστόσο, η χρήση τους παραμένει περιορισμένη. Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση και η αξιολόγηση των εμβιομηχανικών παραγόντων κινδύνου είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αποδοχής και της ευρύτερης χρήσης αυτών των συσκευών, καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους στην πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών.

Ένα νέο άρθρο μελετά τα ευρήματα ενός συλλογικού έργου που υλοποιήθηκε από τα ινστιτούτα INAIL και IIT το οποίο εξετάζει τους εξωσκελετούς και τους τρόπους μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων τους με σκοπό τον περιορισμό των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία.

Τηλεφορτώστε το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με τους επαγγελματικούς εξωσκελετούς και την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών

Διερευνήστε την επίδραση των εξωσκελετών στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Μάθετε περισσότερα για την έρευνα του EU-OSHA σχετικά με τις ΜΣΔ