Κύρια σημεία
24/07/2019

Napo — Ο πρέσβης της Ευρώπης για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας

Ο Napo είναι ήρωας κινουμένων σχεδίων σύντομης διάρκειας σχετικά με σημαντικά θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) που παράγονται από την κοινοπραξία Napo Consortium. Οι ταινίες, παρά τον διασκεδαστικό τους χαρακτήρα, προβληματίζουν και περιέχουν σοβαρά μηνύματα.

Ο Napo και οι συνάδελφοί του επικοινωνούν χωρίς λόγια. Αυτό σημαίνει ότι οι ταινίες μπορούν να απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών και πολιτισμών σε όλη την Ευρώπη και συμβάλλουν στη διάδοση των μηνυμάτων ΕΑΥ.

Ένθερμος υποστηρικτής της ΕΑΥ, ο Napo είναι πρεσβευτής του EU-OSHA στον τομέα των ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Μάθετε περισσότερα για τον Napo και τις ταινίες και τα άλλα προϊόντα στο φυλλάδιό μας με τίτλο «Napo — Ασφάλεια με χαμόγελο»

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Napo για να τηλεφορτώσετε και να παρακολουθήσετε τις ταινίες