Κύρια σημεία
21/07/2020

Υγεία και ασφάλεια γηρασκόντων εργαζομένων: προτεραιότητα για όλους

© Cristina Vatielli

Η πρόκληση της γήρανσης και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού δεν είναι κάτι νέο για την Ευρώπη: έως το 2030, οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή και μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Εν τω μεταξύ, πολλοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας πριν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι βιώσιμες λύσεις για την εξασφάλιση ασφαλών, υγιών και δίκαιων συνθηκών από την αρχή της εργασιακής ζωής ενός ατόμου είναι βασικές για τη διακοπή αυτής της αρνητικής διαδικασίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα.

Για να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών σε αυτόν τον σημαντικό τομέα, ένα έργο που υλοποιήθηκε από τον EU-OSHA πριν από μερικά χρόνια, παρείχε πληθώρα αναλύσεων πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της γήρανσης των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη.

Ανακαλύψτε το έργο Safer and healthier work at any age – occupational safety and health in the context of an ageing workforce (Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία - ασφάλεια και υγεία στην εργασία στο πλαίσιο του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού) και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες δημοσιεύσεις

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εξερευνώντας το εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων για τη γήρανση και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία που δημοσιεύτηκε το 2017.

Βοηθήστε μας να προωθήσουμε υγιείς εργασιακές πρακτικές για όλες τις ηλικίες. Χρησιμοποιήστε και μοιραστείτε πρακτικούς πόρους που παρέχονται μέσω της Εκστρατείας 2016-17: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες