Κύρια σημεία
18/07/2019

Καλή μυοσκελετική υγεία σε νεαρή ηλικία: είναι διαθέσιμη η περίληψη του σεμιναρίου

@Annie Spratt on Unsplash

Ο EU-OSHA, σε συνεργασία με το ENETOSH (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας), διοργάνωσε σεμινάριο για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) στους νέους και τους εργαζόμενους. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος επισκόπησης της ΕΑΥ σχετικά με τις ΜΣΔ και ενόψει της επικείμενης εκστρατείας «Μειώστε την καταπόνηση» για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, η οποία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

Η εκδήλωση είχε στόχο την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την ανάγκη προαγωγής της καλής μυοσκελετικής υγείας στην νεαρή ηλικία. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες σε μικρές ομάδες υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων για τέσσερις διαφορετικές πτυχές: έρευνα, πολιτική (ΕΑΥ — εργονομία), πρακτική (ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην εκπαίδευση) και επικοινωνία (αυτο-αντίληψη του σώματος).

Διαβάστε τις εκθέσεις με τα βασικά συμπεράσματα από κάθε ομάδα εργασίας

Μάθετε περισσότερα για την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών

Διαβάστε τον πρακτικό οδηγό για τις μικρές επιχειρήσεις Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, στρες και μυοσκελετικές διαταραχές