Κύρια σημεία
30/05/2020

Έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στον χώρο εργασίας — μια νέα έρευνα για την Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου —από τις 25 έως τις 31 Μαΐου— αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης του καρκίνου, πρόσβασης σε αντικαρκινική αγωγή και υποστήριξης των ατόμων που επέζησαν του καρκίνου.

Ενόψει της εβδομάδας αυτής, ο EU-OSHA παρουσιάζει τα σχέδιά του για μια νέα και καινοτόμο Έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη. Η έρευνα, μέσω της συλλογής αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου στον χώρο εργασίας, αναμένεται να καλύψει σημαντικά κενά στα στοιχεία που διαθέτουμε όσον αφορά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα παρέχουν ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα των υφιστάμενων κινδύνων και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών μέτρων πρόληψης. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την έρευνα έχουν ήδη ξεκινήσει και ο EU-OSHA προβλέπεται να δημοσιεύσει τα πρώτα ευρήματα το 2023.

Διαβάστε την επισκόπηση του έργου σχετικά με τη νέα έρευνα

Επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα μας την ενότητα σχετικά με την έρευνα και τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία

Μάθετε περισσότερα για την ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου