Κύρια σημεία
05/09/2019

ESENER: μια συνοπτική εικόνα της διαχείρισης της ΕΑΥ στην Ευρώπη

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Η έρευνα ESENER του EU-OSHA μάς βοηθά να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί χώροι εργασίας αντιμετωπίζουν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας και τι κάνουν για να προαγάγουν την ευημερία των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα αποτελούν εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε το νέο μας άρθρο μας για την 25η επέτειο του EU-OSHA με θέμα τον ρόλο της έρευνας ESENER στο έργο του EU-OSHA

Επισκεφθείτε στον δικτυακό τόπο μας την ενότητα σχετικά με την ESENER

Εξερευνήστε τα πορίσματα της έρευνας ESENER χρησιμοποιώντας το διαδραστικό εργαλείο προβολής δεδομένων