Κύρια σημεία
08/05/2020

έρευνα ESENER 2019: δημοσίευση των συμπερασμάτων της έρευνας για τους χώρους εργασίας την παραμονή της Ημέρας της Ευρώπης

© EU-OSHA 

Ο EU-OSHA παρουσιάζει τα κύρια συμπεράσματα της νέας ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) για το 2019, αναδεικνύοντας τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν από τους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας - τις μυοσκελετικές διαταραχές και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις σε 33 χώρες και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους διαφορετικούς τομείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και με το αναδυόμενο πρόβλημα της ψηφιοποίησης.

Η έρευνα ESENER 2019 αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για τους πολιτικούς ιθύνοντες, καθώς παρέχει μια επικαιροποιημένη εικόνα της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους και της διαχείρισης της ΕΑΥ στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας ενώ περιλαμβάνει και σύγκριση με τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας του 2014.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου μας και τη δήλωση του Επιτρόπου Schmit

Διαβάστε την περίληψη με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ESENER 2019 στη σύνοψη πολιτικής

Παρακολουθήστε την απεικόνιση δεδομένων της έρευνας ESENER για να δείτε τα δεδομένα από το 2009 και το 2014 (τα συμπεράσματα του 2019 θα δημοσιευτούν προσεχώς)