Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας στην Ευρώπη: Ο EU-OSHA αποκαλύπτει τις τελευταίες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη του 2023 για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας στην Ευρώπη: Ο EU-OSHA αποκαλύπτει τις τελευταίες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη του 2023 για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) παρουσιάζει την εμβληματική του έκθεση με τίτλο Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη: κατάσταση και τάσεις 2023 στη Διάσκεψη για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που πραγματοποιείται το 2023 στη Στοκχόλμη. Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάστασης και των συγκυριακών εξελίξεων του τομέα της ΕΑΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις.

Η έκθεση του EU-OSHA με τίτλο «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη: κατάσταση και τάσεις 2023» παρέχει μια ουσιαστική ανάλυση σχετικά με τις βελτιώσεις οι οποίες έχουν επέλθει στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς επίσης και τα σημεία στα οποία πρέπει να καταβάλουμε πολλές ακόμη προσπάθειες. - Nicolas Schmit

«Για παράδειγμα, μεταξύ των ετών 1998 και 2019, τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 58%, ενώ τα θανατηφόρα ατυχήματα μειώθηκαν κατά 57%. Στις μειώσεις αυτές συνέβαλαν η βελτίωση των μέτρων πρόληψης, μαζί με τις οικονομικές εξελίξεις και τις μετατοπίσεις του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω μείωσης σημειώθηκε πριν από το 2010, ενώ τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία δείχνουν στασιμότητα», αναφέρει ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής του EU-OSHA William Cockburn. Η έκθεση παρέχει επίσης επισκόπηση των πιθανών βελτιώσεων, των στάσιμων και διφορούμενων εξελίξεων, καθώς και των τομέων που προκαλούν ανησυχία, όπως οι άτυπες μορφές εργασίας, η ελλιπής συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, καθώς και οι μελλοντικές προκλήσεις.

Ο Nicolas Schmit, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκθεση δηλώνοντας τα εξής: «Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί ουσιώδες μέρος των δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού. Οι αλλαγές που επέφεραν στους χώρους εργασίας η κρίση COVID, οι πράσινες, ψηφιακές και δημογραφικές μεταβάσεις, καθώς και η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, είχαν ως αποτέλεσμα την έγκριση από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021 ενός νέου στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2021-2027. Η έκθεση του EU-OSHA με τίτλο «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη: κατάσταση και τάσεις 2023» παρέχει μια ουσιαστική ανάλυση σχετικά με τις βελτιώσεις οι οποίες έχουν επέλθει στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς επίσης και τα σημεία στα οποία πρέπει να καταβάλουμε πολλές ακόμη προσπάθειες.»

Ο EU-OSHA ευελπιστεί ότι η παρούσα δημοσίευση θα επιφέρει σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική πολιτική και τις προσεγγίσεις σχετικά με την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στην Ευρώπη. Η προβολή των δεδομένων και η ανάλυσή τους ανά χώρα είναι δυνατή μέσω του εργαλείου οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρόμετρου ΥΑΕ.

Η Διάσκεψη για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διεξάγεται στις 15 και 16 Μαΐου 2023 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Η εκδήλωση αυτή, η οποία συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη σουηδική Προεδρία της ΕΕ, φέρνει σε επαφή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ο EU-OSHA συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται με τους συμμετέχοντες σχετικά με τα πρώτα διδάγματα που αντλήθηκαν από το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που επιτεύχθηκε όσον αφορά την προσέγγιση του «οράματος μηδενικών απωλειών» για τους θανάτους που σχετίζονται με την εργασία. Άλλα θέματα είναι η ψυχική υγεία στον εργασιακό βίο, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, οι επιπτώσεις των κυμάτων καύσωνα και της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της ΕΑΥ και η αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών ΕΑΥ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης με τίτλο «Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής και των κυμάτων καύσωνα στην ΕΑΥ», ο EU-OSHA παρουσιάζει έναν οδηγό σχετικά με την ΕΑΥ και τη θερμική καταπόνηση, ο οποίος παρέχει πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε συνθήκες καύσωνα και πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει εάν κάποιος εργαζόμενος αρχίσει να πάσχει από ασθένεια ή πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με τη ζέστη. 

 

Σύνδεσμοι:

 

Εξέλιξη του συνολικού αριθμού των μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και των δεικτών συχνότητας (ατυχήματα ανά 100.000 απασχολούμενα άτομα), 1998 και 2019 - Eurostat

Στοιχεία για το 1998: Statistics in focus, Theme 3-16/2001: Eurostat: Accidents at work in the EU 1998-1999. Στοιχεία για το 2019: Eurostat: Εργατικά ατυχήματα ανά φύλο και σοβαρότητα (NACE αναθ. 2 Σύνολο δραστηριοτήτων)· Μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανά δραστηριότητα και φύλο (NACE αναθ. 2)

Notes to editor:

Σχετικά με τον EU-OSHA

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το X (Twitter), το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

https://osha.europa.eu/el