Ανώτερο προσωπικό

Εκτελεστική διευθύντρια

Δρ Christa Sedlatschek

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Τηλ. 0034 944 358 302 (Βοηθός)

Φωτογραφία της Δρ Christa Sedlatschek

Η Christa διορίστηκε εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA το 2011 και διανύει τη δεύτερη θητεία της. Είναι η νόμιμη εκπρόσωπος και υπεύθυνη για τη διοίκηση και καθημερινή λειτουργία του EU-OSHA, συμπεριλαμβανομένων όλων των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων καθώς και των θεμάτων προσωπικού, βάσει των εξουσιών που της έχει αναθέσει το διοικητικό συμβούλιο. Η θέση είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, και η εκτελεστική διευθύντρια λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

Η Christa είναι γιατρός (Πανεπιστήμιο Βιέννης), με ειδίκευση στην επαγγελματική ασφάλεια. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της ξεκίνησε να εργάζεται στην επιθεώρηση εργασίας της Αυστρίας, ενώ το 1993 μετατάχθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναπληρώτριας προϊσταμένης του τμήματος ιατρικής της εργασίας.

Το 1998 προσλήφθηκε από τον EU-OSHA ως προϊσταμένη της πρώην Μονάδας Εργασιακού Περιβάλλοντος, όπου επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και διάδοση των διαδικασιών σχετικά με τις ορθές πρακτικές. Στη διάρκεια της θητείας της στην εν λόγω θέση απέκτησε εις βάθος γνώση της λειτουργίας της ΕΕ και των υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας των κρατών μελών.

Το 2003 ξεκίνησε να εργάζεται στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), όπου το 2004 έγινε διευθύντρια της εθνικής «Πρωτοβουλίας για νέα ποιότητα της εργασίας - INQA». Την εν λόγω πρωτοβουλία ανέλαβε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γερμανίας μετά από τη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας το 2000, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας και Προώθησης

Κος Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Τηλ. 0034 944 358 342 (Βοηθός)

Ο Andrew άρχισε να εργάζεται στον EU-OSHA το 2000. Ως επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας και Προώθησης, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση πανευρωπαϊκών στρατηγικών επικοινωνίας, όπως εκστρατείες ενημέρωσης ενδιαφερομένων από διάφορους τομείς και ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ο Andrew, ο οποίος σπούδασε κοινωνικές επιστήμες (Πανεπιστήμιο Μπρίστολ), έχει πάνω από 25 έτη εμπειρία στις επικοινωνίες. Προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα, εργάστηκε επί πέντε χρόνια ως επικεφαλής πληροφοριών και επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών, ενώ κατά την περίοδο 1989-1995 διατέλεσε διευθυντής επικοινωνιών του Συμβουλίου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα

Επικεφαλής Μονάδας Πρόληψης και Έρευνας

Κος William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Τηλ. 0034 944 358 372 (Βοηθός)

Από το 2012, ο William είναι επικεφαλής της Μονάδας Πρόληψης και Έρευνας του EU-OSHA, η οποία πραγματεύεται θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και στην οποία υπάγεται το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων.

Ο William εργάζεται στον EU-OSHA από το 1998, με κύριο αντικείμενο τους τομείς συντονισμού της έρευνας και των αναδυόμενων κινδύνων, ενώ ήταν επίσης υπεύθυνος για την πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER).

Ο William είναι πτυχιούχος νομικής και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην εργονομία (Πανεπιστήμιο Loughborough). Προτού προσληφθεί στον EU-OSHA, εργάστηκε ως ακαδημαϊκός ερευνητής με αντικείμενο τη διερεύνηση της νοοτροπίας των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας στην εργασία και, στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλος εργονομίας και διευθυντής έρευνας στο πλαίσιο έργων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα

Προϊστάμενος Κέντρου Πόρων και Εξυπηρέτησης

 Κος Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Τηλ. 0034 944 358 322 (Βοηθός)

Ο Andrea Baldan προσελήφθη στον EU-OSHA το 2018 ως Προϊστάμενος του Κέντρου Πόρων και Υπηρεσιών, δηλαδή ως επικεφαλής της ομάδας που παρέχει βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στον Οργανισμό όπως, μεταξύ άλλων, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, δημοσιονομική διαχείριση, διαχείριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, διαχείριση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού, λογιστική διαχείριση και διαχείριση εγγράφων.

Προτού προσληφθεί στον Οργανισμό, ο Andrea εργάστηκε για 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), όπου επέβλεπε τα συστήματα και τις διαδικασίες στους τομείς της σύναψης δημόσιων συμβάσεων και της τεχνικής συνεργασίας, διαχειριζόταν πρωτοβουλίες διαλειτουργικής αποτελεσματικότητας, σχεδίαζε και υλοποιούσε έργα εσωτερικής διακυβέρνησης. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, εργαζόμενος σε έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο την παροχή τεχνικής συνδρομής σε αναπτυσσόμενες χώρες και για πολλά χρόνια διαχειριζόταν κονδύλια και έργα οικονομικής ανάπτυξης ως μόνιμος εμπειρογνώμονας στη Νότια Αφρική.

Με πιστοποίηση στη διαχείριση αλλαγών, ο Andrea είναι κάτοχος πιστοποιητικού διαχείρισης έργων PRINCE2 Foundation, μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (Ηνωμένο Βασίλειο) και πτυχίου στη διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο LIUC (Ιταλία).

Δήλωση συμφερόντων — Βιογραφικό σημείωμα