Ανώτερο προσωπικό

Προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής

Κος William COCKBURN

Ο William Cockburn διορίστηκε προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής έως ότου αναλάβει καθήκοντα νέος εκτελεστικός διευθυντής.

Ο William εργάζεται στον EU-OSHA από το 1998, με κύριο αντικείμενο τους τομείς συντονισμού της έρευνας και των αναδυόμενων κινδύνων, ενώ ήταν επίσης υπεύθυνος για την πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER).

Ο William είναι πτυχιούχος νομικής και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην εργονομία (Πανεπιστήμιο Loughborough). Προτού προσληφθεί στον EU-OSHA, εργάστηκε ως ακαδημαϊκός ερευνητής με αντικείμενο τη διερεύνηση της νοοτροπίας των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας στην εργασία και, στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλος εργονομίας και διευθυντής έρευνας στο πλαίσιο έργων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας και Προώθησης

Κος Andrew SMITH

Ο Andrew άρχισε να εργάζεται στον EU-OSHA το 2000. Ως επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας και Προώθησης, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση πανευρωπαϊκών στρατηγικών επικοινωνίας, όπως εκστρατείες ενημέρωσης ενδιαφερομένων από διάφορους τομείς και ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ο Andrew, ο οποίος σπούδασε κοινωνικές επιστήμες (Πανεπιστήμιο Μπρίστολ), έχει πάνω από 25 έτη εμπειρία στις επικοινωνίες. Προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα, εργάστηκε επί πέντε χρόνια ως επικεφαλής πληροφοριών και επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών, ενώ κατά την περίοδο 1989-1995 διατέλεσε διευθυντής επικοινωνιών του Συμβουλίου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα

Προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής

Κα Malgorzata Milczarek

Η Malgorzata Milczarek προσχώρησε στον EU-OSHA το 2006 ως υπεύθυνη έργου. Εργάζεται στη Μονάδα Πρόληψης και Έρευνας που επικεντρώνεται σε προγράμματα για την ψυχική υγεία στην εργασία, το εργασιακό άγχος και άλλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, όπως η βία και η παρενόχληση. Είναι επίσης υπεύθυνη για ένα μεγάλο έργο σχετικά με την ΕΑΥ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Η κα Malgorzata κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας) και διδακτορικό δίπλωμα στην εργασιακή ψυχολογία (Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας). Πριν από την προσχώρησή της στον EU-OSHA, εργάστηκε ως ακαδημαϊκή ερευνήτρια στο Κεντρικό Ινστιτούτο για την Προστασία της Εργασίας — Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών (Πολωνία).

Δήλωση συμφερόντων - Βιογραφικό σημείωμα

Προϊστάμενος Κέντρου Πόρων και Εξυπηρέτησης

Donianzu Murgiondo