Zprávy ze seminářů

Rizika na pracovišti ovlivňující reprodukci

Seminář na téma „Rizika na pracovišti ovlivňující reprodukci: od znalostí k akci“ pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve dnech 15.–16. ledna 2014 ve spolupráci s francouzskou Agenturou pro zdravotní bezpečnost potravin, životního prostředí a práce ANSES v prostorách této agentury v Paříži. Semináře se zúčastnilo přibližně 60 účastníků z různých členských států. Na pracovišti lze najít různá rizika pro reprodukci způsobená nejen chemickými látkami, ale také fyzikálními, biologickými, ergonomickými nebo jinými faktory. Ačkoliv otázka rizik pro reprodukci se do značné míry zaměřuje na ženy, a to většinou na těhotné ženy, rizika toxicity pro reprodukci mohou ve skutečnosti ovlivňovat reproduktivní zdraví žen i mužů, a dokonce mohou mít vliv na budoucí generace. Poznatků je však málo a povědomí je nízké. Cílem tohoto semináře bylo podnítit debatu o rizicích pro reprodukci vyskytujících se na pracovišti a podpořit konstruktivní dialog mezi zúčastněnými stranami, jakož i představit předběžné výsledky průzkumu agentury EU-OSHA. 

Event Details

Umístění: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Datum zahájení: 
15/01/2014 - 13:30
Datum ukončení: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26