Řízení pracovníků pomocí umělé inteligence – od vývoje technologií až po dopady na pracovníky a jejich bezpečnost a ochranu zdraví

Keywords:

Umělá inteligence (AI) mění povahu práce a pracovních vztahů. Tento dokument pomocí analýzy údajů o patentech a jejich obsahu mapuje technologie řízení pracovníků na základě umělé inteligence a jejich pronikání do jednotlivých odvětví.

Předkládá přístup založený na měření, který lze použít ke zkoumání dopadu technologií řízení pracovníků na základě umělé inteligence na pracovníky a jejich úkoly a funkce. Předkládaná zjištění poukazují na nepříznivý dopad, který řízení pracovníků na základě umělé inteligence může mít na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že pouze nepatrná část patentů se zaměřuje na zlepšení životních podmínek lidí, a dokument zdůrazňuje nedostatek zájmu o využívání těchto technologií ke zlepšení BOZP ze strany společností.

Stáhnout in: en