Bezpilotní vzdušné prostředky: důsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Bezpilotní vzdušné prostředky (UAV) jsou vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem a možnosti zefektivnění pracovních postupů ve všech odvětvích využívány čím dál více. Jejich integrace na pracovištích však přináší také výzvy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Tento diskusní dokument se zabývá souvisejícími otázkami a identifikuje mezery ve výzkumu s cílem rozšířit literaturu o otázkách BOZP a důsledcích pro pracovníky, kteří s UAV pracují. Uvádí doporučení pro zúčastněné strany zaměřená na řešení problémů na pracovištích a na zabránění zpomalení vývoje v této oblasti.

Stáhnout in: en