Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Inteligentní digitální systémy pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: zdroje na pracovišti pro jejich navrhování, zavádění a používání

Keywords:

U společností se silnou kulturou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je pravděpodobnější, že identifikují nebezpečí a podniknou kroky, aby se jim vyhnuly. Nové systémy pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) využívají k hodnocení rizik a minimalizaci škod digitální technologie. Úspěch však závisí na informacích.

Tato zpráva zkoumá význam zdrojů na pracovišti – od informací o účelu nových systémů pro monitorování BOZP až po pokyny pro jejich zavádění a ergonomické příručky. Příklady osvědčených postupů zdůrazňují způsoby úspěšné integrace nových systémů pro monitorování BOZP na pracovišti. 

Stáhnout in: en