Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: zavádění na pracovišti

Keywords:

Nové digitální systémy sledování BOZP nemohou jednoduše nahradit stávající postupy v oblasti BOZP. Úspěšné uplatnění takovýchto systémů závisí na tom, zda jsou řádně zavedeny, včetně poskytnutí podpůrných zdrojů na pracovišti (kodexů postupů, pokynů/příruček, školicích materiálů, marketingových materiálů a případových studií).

Tento informační dokument obsahuje doporučení týkající se rámcových podmínek, za nichž mohou podniky účinně zavádět a začleňovat digitální systémy sledování BOZP na pracovišti.

Stáhnout in: en