Práce mimo pracoviště a hybridní práce. Důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Jak se definuje práce mimo pracoviště a hybridní práce? Jak častá je mezi evropskými pracovníky? Existuje v této oblasti genderová nevyváženost? A jaká jsou nová rizika a nové příležitosti pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyplývající z práce mimo pracoviště a hybridní práce v tomto světě po pandemii?

Tato prezentace se zabývá těmito důležitými otázkami a uvádí příslušná fakta a čísla. 

Zaměstnavatelé i zaměstnanci rovněž objeví užitečné tipy, jak se v těchto vyvíjejících se pracovních formátech orientovat.

Stáhnout in: bg | en | fr | hr | pt | ro | sk |