Prevence a řízení zdravotních a bezpečnostních rizik při práci prostřednictvím digitálních platforem: příklady iniciativ, postupů a nástrojů

Keywords:

Práce prostřednictvím digitálních platforem je obecně spojena s horším přístupem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci než je tomu v případě tradičnějších forem práce. Vzhledem k tomu, že v EU v současné době působí více než 500 digitálních pracovních platforem, je zde naléhavá potřeba účinně chránit pracovníky platforem v rámci práce s využitím platforem, a to v případě práce on-line i práce na místě.

Tato studie zkoumá významné iniciativy v oblasti BOZP, které provádí celá řada subjektů, včetně tvůrců politik, zástupců digitálních pracovních platforem, sociálních partnerů a samotných pracovníků platforem, jejichž cílem je zlepšení pracovních zkušeností a životních podmínek pracovníků platforem. Kromě toho byla v jejím rámci vypracována a předložena celá řada politických doporučení.

Stáhnout in: en