Press briefing HWC 2023-25 cover page

Informační dokument pro tisk – Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Keywords:

V tomto informačním dokumentu pro tisk naleznete základní fakta a čísla týkající se kampaně Zdravé pracoviště na období 2023–2025

Nastiňuje politický kontext v EU, klíčová data a milníky kampaně a podrobně popisuje prioritní oblasti a právní předpisy týkající se digitalizace. 

Slouží jako komplexní referenční materiál pro pochopení základních prvků kampaně a jejich významu.

Stáhnout in: en | fr | nl | pl | sk |