Dopad používání exoskeletů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
27/08/2019 Typ: Diskusní dokumenty 10 strany

Dopad používání exoskeletů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:Emerging risks

Tento diskusní dokument se zabývá úlohou, kterou mohou mít exoskelety v pracovním prostředí budoucnosti, a dopadem, který jejich použití může mít na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Zkoumá úlohu, kterou exoskelety mohou mít při prevenci muskuloskeletálních poruch a zároveň se zaměřuje na potenciální rizika, která by mohla provázet jejich používání v různých oblastech.

Tento dokument potvrzuje, že panuje nejistota ohledně dlouhodobých účinků exoskeletů na zdraví a obtíží při vytváření jednotné certifikace, a poukazuje na potřebu komplexnějších studií. Rovněž se zabývá hierarchií prevence při navrhování budoucích pracovišť a při vytváření ergonomického pracovního prostředí se nespoléhá na exoskelety.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu